Alles over golf - De golfbaan

Een golfbaan kan bestaan uit 9, 18, 27 of zelfs 36 holes. Elke hole op een golfbaan heeft andere elementen om ze zo verschillend mogelijk van elkaar te maken. De opzet en combinatie van de afslagplaatsen (tee boxes), fairway, green, hole, rough, bunkers, waterhindernissen en bomen zijn uniek voor elke hole en dagen de speler steeds weer uit. Op een golfbaan ontvangt u de scorekaart van de baan om uw scores op in te vullen, maar ook om u informatie te geven en wegwijs te maken op de golfbaan. Op de scorekaart staat per hole allerlei informatie en vaak bestaat de scorekaart ook uit een kleine plattegrond met een overzicht van de hele golfbaan. Deze plattegronden zijn er in alle soorten en maten, van heel schematisch tot erg gedetailleerd. Gebruik maken van de baanplattegrond en de specificaties per hole helpt u om de golfbaan zo goed mogelijk te spelen.  

Een plattegrond van een golfbaan (zie afbeelding) geeft het volgende weer:

 

 

- De afslagplaatsen (tee boxes), fairways, hindernissen, greens en holes; 

- De speelrichting; 

- Het clubhuis, de kleedkamers, het restaurant, de driving range, de golfshop en andere voorzieningen, die je op een golfbaan kunt aantreffen.  

Zoals gezegd verschilt de ene hole op een golfbaan van de andere. De basisonderdelen van een hole op de golfbaan zijn de tee box (afslagplaats), de fairway en de green. De tee box is de plek waar de eerste slag wordt geslagen. Op de afslagplaats is het doel om de golfbal op de fairway en/of zo dicht mogelijk bij of op de green te slaan. Vanaf de fairway slaat u de bal richting de green en put u de bal in de hole. Daarnaast kan elke hole uit onderdelen bestaan, die het bespelen van die hole uitdagender en moeilijker maken: hindernissen, de rough (alle natuurlijke terreinen), bomen en de fringe (randgebied om de green). Hieronder kijken we in detail naar het terrein van de golfbaan.

De tee box (afslagplaats)De tee box (of de tee) is een rechthoekig of vierkant vlak gedeelte aan het begin van de hole. Een tee box bestaat vaak uit meerdere afslagplaatsen, te herkennen aan twee gekleurde paaltjes of pionnen (geel, rood, blauw/zwart). Elke afslagplaats is bestemd voor spelers van bepaald niveau, leeftijd en/of geslacht. Het kan ook voorkomen dat er meerdere tee boxes aan het begin van een hole zijn om deze specifieke afslagplaatsen een plek te geven. 

De fairwayDe fairway is het gedeelte van de hole, dat loopt van de tee box tot de green, vaak onderbroken door hindernissen. De fairway is gemaaid gras en daarom is een afslag op de fairway één van de doelen bij het golf. Het is namelijk makkelijker om de bal vanaf de fairway te slaan dan vanuit de rough of één van de hindernissen.

De greenDe green is het deel van de golfbaan rondom de hole. De green is zelden volledig vlak. Hij ligt bergopwaarts of bergafwaarts, de zijkanten hellen naar boven of beneden en/of de green is zelf glooiend. De green bestaat uit erg goed en kort gemaaid en onderhouden gras. Bij het putten is het lezen van de green een onmisbaar onderdeel. Hierbij probeert u de benodigde snelheid en richting van de putt te voorspellen door een goede inschatting van de green en de omstandigheden.

De holeDe hole is het uiteindelijke doel op elke hole. De hole is een gat in de green, heeft een diameter van 10,8 cm en is minstens 10 cm diep. De plaats van de hole op de green is aangegeven door een stok met vlag.  De plek van de hole op de green wisselt regelmatig en is vaak van afstand herkenbaar aan de kleur van de vlag of de hoogte van de vlag aan de stok.  

 De roughDe rough zijn alle natuurlijke terreinen op een golfbaan, anders dan de tee box, de fairway, de hindernissen en de green. De rough is ruiger, omdat het gras langer wordt gehouden en minder wordt verzorgd dan de fairway of green. De rough is, net als de hindernissen, een deel van de hole dat u wilt mijden. Door de natuurlijke omstandigheden in de rough (langer gras) is het moeilijker de bal vanuit de rough dan vanaf de fairway richting de green te slaan.  

De hindernissen

De hindernissen (of hazards) zijn de obstakels op en rond de holes op een golfbaan, zoals een waterhindernis of een bunker. Deze hindernissen maken van golf een uitdagende sport. Waterhindernissen zijn o.a. vijvers, meertjes, rivieren en kreken. Een waterhindernis is gemarkeerd door gele of rode stokken (stakes). Gele stokken geven aan, dat de waterhindernis tussen de golfspeler en de green. Rode stokken tonen een laterale waterhindernis, die niet direct tussen de tee en de green ligt. Bij een laterale waterhindernis is het niet mogelijk om een bal achter de waterhindernis te droppen, overeenkomstig de Golfregels. Andere hindernissen zijn bunkers (of zandkuilen). Bunkers zijn een tot kuil bewerkt deel van de hole, gevuld met zand (of iets dergelijks). Meestal liggen ze op plekken, waar de golfbal na de afslag of vervolg slag vaak terecht terechtkomt. Bunkers kunnen u in moeilijke spelsituaties brengen. 

De fringe 

De fringe (of het randgebied) is het deel van de hole rondom de green. De fringe heeft iets langer gras dan de green.  

BomenOok de aanwezige bomen op een hole maken het spel moeilijker. De golfbal kan na een slag vastzitten tussen de wortels of blijven steken tussen de takken. Het verder slaan van de bal in zulke situaties vereist vaardigheid en een probleemoplossend vermogen.  

Out of bounds

Out of bounds (buiten de baan) is het gedeelte van de hole, waarop niet mag worden gespeeld. De markering van dit gebied bestaat uit witte palen of een hek.  

Ground under repair (GUR) 

Ground under repair (GUR) of grond in bewerking is een deel van de golfbaan, waar grondwerkzaamheden worden of zijn uitgevoerd. Dit deel van de hole is herkenbaar aan blauwe palen (stakes). Vaak is dit een tijdelijke situatie en gelden er specifieke regels, als de golfbal daar terecht komt.